Insulin Dose Calculator Pro - Vanliga Frågor

F1: Varför behöver jag ställa in Korrektions och Kolhydratsfaktorerna innan jag kan beräkna min insulindos?
S1: De är två viktiga variabler för att räkna ut din insulindos, och de är olika från person till person. Om de ställs in felaktigt kommer en felaktig insulindos bli uträknad. Det är därför vi inte anger ett standardvärde, vilket vi kan för andra inställningar.

F2: Hur fungerar Korrektionsfaktorn?
S2: Korrektionsfaktorn används för att räkna ut korrektionsdosen vid för högt (eller lågt) blodsocker. Du skall ställa in hur mycket en enhet av insulin minskar ditt blodsocker.
Exampel: 3 mmol/L or 54 mg/dL.

F3: Ibland får jag en varningssignal, ibland inte, även om det visas en varning på skärmen. Varför är det så?
S3: Ljudet (och en vibration om din enhet stödjer det) låter bara en gång för varje varning. Kontrollera också att du inte stängt av ljudet på din enhet!

F4: Vilka varningar finns?
S4: Hypoglycemia, Hypoglycemia tillsammans med Motion, Ketoner, Ketoner tillsammans med Motion, Maxdos, Minimidos (uträknad dos mindre än noll).

F5: Hur kompenserar den för Motion?
S5: Enligt dina inställningar under Inställningsmenyn. Du kan välja från procent eller enheter och värden för Lätt, Mellan och Hård. Värdet dras av från Måltidsdosen, men aldrig till mindre än noll.

F6: Varför ändras en del inställningar när jag byter enhet för Blodsocker?
S6: En del inställningar ändras när du byter mellan mmol/L och mg/dL och vice versa eftersom dom är beroende av vilken enhet du använder. Vi ändrar dom automatiskt så du inte behöver räkna ut dom och mata in dom igen.

F7: Vad betyder den röda cirkeln med ett nummer i som ibland visas över app-ikonen?
S7: Det visar antaler varningar från senaste uträkningen. Om det inte fanns några varningar visas den inte.

F8: Vad visar det mindre numret till vänster på skärmen?
S8: Det är insulindosen före avrundning. Den visas normalt inte när du valt att inte avrunda, bara när värdet går under 0 eller över maxdosen.

F9: Från version 1.2 kan man ha upp till tre olika Korrektions och Kolhydratsfaktorer. Hur fungerar det?
S9: Många använder olika faktorer vid olika tider på dagen. Från version 1.2 kan du ställa in upp till tre olika värden som vi kallar för Morgon, Dag och Kväll. Du väljer mellan dem överst på skärmen. Du kan också välja att byta automatiskt baserat på vilken tid på dagen det är. Under "Tider för faktorer" väljer du om du vill ha manuellt eller automatiskt val och när Morgonen slutar (vilket också är när Dag startar) och när Kväll startar (vilket också är när Dag slutar).

F10: Om jag inte använder tre olika faktorer, hur skall jag ställa in mina faktorer?
S10: Det är möjligt att ha en, två eller tre faktorer. Om du bara använder en, ställ helt enkelt in alla till samma värden. Det spelar då ingen roll on du Morgon, Dag eller Kväll då alla har samma värden. Om du använder två olika värden, till exempel en för morgonen och en för resten av dagen, ställ in Morgon för de värden du använder för morgonen och ställ sedan in både Dag och Kväll för de värde du använder under retsten av dagen.

F11: Om jag sover längre under helgen, kan jag upphäva den Automatiska inställningen för faktorerna?
S11: Tryck enkelt på Morgon, Dag eller Kväll högst upp på skärmen och de värdena kommer att användas (du kan kontrollera detta genom att titta på Korrektions och Kolhydratfaktorerna under den uträknade insulindosen). Låt oss säga att du använder Automatiska faktorer och har ställt in att Morgon slutar vid 10. En morgon sover du längre och klockan är över 10:00 när du skall räkna ut dn dos. Tryck bara på Morgon för att använda dina faktorer för Morgon. Den Automatiska inställning kommer tillbaka om du trycker på Auto, startar appen igen eller går över till/från Inställningar.

Behöver du mer hjälp?

Skicka dina frågor till oss via vår Supportsida

 

Tillbaka till Insulin Dose Calculator Pro